Plataforma Moodle

La plataforma Moodle és un espai que complementa la classe presencial. A Moodle, s'hi troba una relació del material necessari per la classe, la feina feta a l’aula i els deures de cada dia. També hi ha material complementari com notícies que ajuden a ampliar el material del curs.

Per accedir a Moodle cal ser alumne oficial i donar-se d'alta com a usuari nou. 

Recomanem introduir les dades següents per facilitar la gestió al centre:

          Nom d'usuari: DNI amb lletra. Exemple: 77777777a (lletra minúscula)

          Contrasenya: Data de naixement. Exemple: 11/11/2001

I després haureu d'introduir la paraula clau que la professora us hagi donat per accedir al vostre curs.

Enllaç per accedir a la plataforma Moodle