Aprenentatge Cooperatiu

REFERENTSData de publicació: setembre 2017

Professor de psicología educativa en la Universitat de Minnesota y codirector del centre d'aprentatge cooperatiu. Amb el seu germà Roger, fa una contribució clau a la teoría y la práctica de l'aprenentatge cooperatiu. https://www.revolucioneducativa.org/conferencia-aprendizaje-cooperativo


PERE PUJOLÀS

Data de publicació: 10 juliol 2013

Conferència "L'aprenentatge Cooperatiu i els reptes del sistema educatiu actual. Què en diu la recerca?" durant la Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu organitzada per la Fundació Impuls. Els assistents van gaudir de l'experiència d'un expert en treball cooperatiu com el Dr. Pujolàs, qui considera que amb aquest procés "passem d'una estructura individualista i, algunes vegades, competitiva, a una estructura on l'equip és important. Tot això comporta un aprenentatge en el grau de participació que es demana a l'alumne i en la participació directa i activa de l'estudiant".

PERE PUJOLÀS

Data de publicació: 6 de maig de 2011

+ CONFERÈNCIES

La doctora Madden és una investigadora i creadora de programes educatius que busquen millorar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic de l’alumnat a partir de l'aprenentatge cooperatiu, principalment en el cas dels que disposen d’entorns menys afavorits. És professora del “Center for Research and Reform in Education” de la “School of Education”, a la Johns Hopkins University i també de l’ “Institute for Effective Education” a la University of York.

Data de publicació: desembre 2015