COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

2ESO CURS 2022_23

En aquesta optativa treballareu els diferents sistemes de comunicació que barregen les imatges amb els sons i les seves possibilitats comunicatives per tal d'assimilar de forma significativa i crítica les bases de la cultura del nostre temps, amb la presència inqüestionable dels mitjans de comunicació de masses i la presència del llenguatge audiovisual.

La COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL és l'intercanvi de missatges entre persones a través d'un sistema tecnològic sonor o visual.

Els sistemes de comunicació audiovisual són la ràdio, el cinema, la televisió, Internet i actualment, ja s'hi inclouen els Videojocs.

La interacció entre la persona que rep el missatge es basa, en primer lloc, en la mirada, allò que veu.

Tipus de comunicació audiovisual

La comunicació audiovisual pot ser classificada segons el tipus de missatge.

Objectiva: transmet la informació de manera que només se li pot donar una sola interpretació. Pot projectar situacions, comunicar idees o documentar un esdeveniment.

Publicitària: es caracteritza per ser fàcilment comprensible i atractiva per a un públic determinat i pot tenir objectius comercials.

Artística: té l'objectiu de produir diferents sentiments i sensacions en l'espectador. Serveix per a commoure o fins i tot per a pertorbar i inquietar. La seva finalitat és també estètica.