Apadrinem #Rubícity

Apadrinem #Rubícity és un projecte que pretén fomentar el coneixement dels elements patrimonials, culturals i naturals de Rubí, per tal de donar-los valor. Fruït d’una proposta del Departament d’Educació, Apadrinem el nostre patrimoni, neix aquesta iniciativa per fomentar, conjuntament amb l’Ajuntament, el patrimoni rubinenc.


El projecte Apadrinem #Rubícity es basa en l’adopció d’un element patrimonial de Rubí per part de l’alumnat de la ciutat. Així, amb el treball que es realitza conjuntament amb els centres educatius, els nostres infants i adolescents aprofundiran el seu coneixement des del punt de vista històric, cultural, artístic o natural.

L’adopció d’aquest element patrimonial també té un altre objectiu: que els infants i adolescents, així com el seu entorn més proper, coneguin i estimin el patrimoni, tenint-ne cura i donant-li el valor social i cultural que té.


La finalitat educativa d’aquests projectes és que l’alumnat, protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, gaudeixi d’un treball interdisciplinari, des de diferents àrees curriculars i mitjançant diverses metodologies, duen a terme un projecte educatiu motivador.Agraïm a l'Institut Duc de Montblanc la cessió de la imatge que hem adoptat com a capçalera del projecte Apadrinem #Rubicity.