IGUALTAT DE GÈNERE

Entre 2000 i 2015 es van produir avanços a nivell mundial amb relació a la igualtat de gènere gracies als Objectius de Desenvolupaments del Mil·lenni (inclosa la igualtat te accés a l'ensenyança primaria),les dones i les nenes segueixen sofrint la discriminació i la violència en tots els llocs del món.

La igualtat entre els gèneres no es només un dret humà fonamental, sinó la base necessari per aconseguir un món pacífic,pròsper i sostenible. Lamentablement, en la actualitat, 1 de cada 5 dones i nenes entre 15 i 49 anys de edat van afirmar haver experimentat violència física o sexual, o ambdues, en menys de la seva parella en els 12 mesos anteriors per ser preguntades sobre aquest assumpte. A més, 49 països no tenen lleis que protegeixen a les dones de la violència domèstica. Així mateix, encara s'ha avançat a l'hora de protegir a les dones i nenes de pràctiques nocives com el matrimoni infantil i mutilació genital femenina (MFG), que ha disminuït amb un 30% amb la última dècada, encara queda molta feina per fer per acabar amb aquestes pràctiques.

Si es facilita la igualtat a les dones i nenes en l'accés d'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent, i una representació amb els processos d'adaptació de decisions polítiques i econòmiques s'estaran impulsant economies sostenibles i les societats i la humanitat en el seu conjunt es beneficiaran al mateix temps.

Establint nous marcs legals sobre la igualtat de les dones amb el lloc de treball i la eradicació de les pràctiques nocives sobre les dones es crucial per acabar la discriminació basada en el gènere que preval en molts països del món.

  • Nosaltres sóm tres nenes que em creat aquesta web:

LEYRE

Sóc una alumna d'onze anys de sisè curs de l'escola La Portalada.

IRIS

Sóc una alumna d'onze anys de sisè curs de l'escola La Portalada.

ADELLINA

Sóc una alumna d'onze anys de sisè curs de l'escola La Portalada.