B2B

Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. Jesteś w strefie informacyjnej, w tzw. strefie upublicznionej. Zanim zaczniesz surfować po strukturze Grupy dokonaj wyboru...

Ustal na którym poziomie chcesz handlować w Grupie?

Poziom I. Chcesz handlować w Grupie jako ODBIORCA aby kupić taniej?

Poziom II. Chcesz być w Grupie POŚREDNIKIEM - DOSTAWCA I ODBIORCĄ?

Poziom III. Chcesz być w Grupie DOSTAWCĄ, sprzedać szybciej, więcej, bezpieczniej?

O nas/o Grupie.

Grupa - handlujemy24.pl, zaprasza Ciebie, twoją firmę, oraz firmy zaprzyjaźnione z Tobą, (im więcej firm w Grupie, tym więcej korzyści dla Ciebie) do współpracy z Grupą i do handlowania na odległość w Grupie oraz zapraszamy do handlowania z Grupą w Chmurze z wykorzystaniem konsoli - G/Suite. (...)

Jak do Grupy dołączyć?

Aby do Grupy dołączyć skutecznie, wystarczy się zarejestrować. Gdy otrzymamy raport z Danymi, odezwiemy się i przekażemy wiedzę jak oraz uzasadnimy dlaczego tak działamy, z kim współpracujemy (z kim handlujemy), dlaczego warto z nami współpracować, dlaczego nie warto z Grupą nie handlować?

Rejestracja - za rejestrację oraz za handlowanie w Grupie nie są pobierane żadne opłaty. Wszelkie koszty, działania Grupy związane z organizacją Grupy, wszelkie opłaty licencyjne, opłaty prawa autorskiego, prawa pochodnego, prawa własności intelektualnej, są finansowane z bieżącej działalności Grupy.

Podmiot przystępujący (wdrożony do działań z Grupą) gdy zostanie pozytywnie zweryfikowany, otrzymuje na początku kontaktów z Grupą pomoc w osobie opiekuna prowadzącego. Dzięki osobie prowadzącej, osoba przystępująca a wraz z nią reprezentowany podmiot otrzymują niezbędną wiedzę jak w Grupie handlować, z kim, w której Grupie handlować, na kogo stawiać spoza Grupy, z kim unikać handlowania po za Grupą, jak się zachowywać w Grupie, jak rozwiązywać problemy wynikające z działalności w Grupie, itd, itp. Więcej na stronie Grupy - www.handlujemy24.pl - po dołączeniu - serdecznie zapraszamy.

Uwaga, korzystamy z Chmury firmy Google - są to płatne narzędzia z konsoli - G/SUITE.

Z uwagi na bezpieczeństwo struktury, każdy kto jest po za nią, jest traktowany przez Boota jak intruz, stąd częste komunikaty generowane przez przeglądarki ostrzegające np. o niebezpiecznym przekierowaniu.

Z jakich przyczyn wynika komunikat?

Struktura jest zabezpieczana kluczem szyfrującym - protokołem SSL.

Każde przekierowanie wewnątrz struktury korzysta z zabezpieczenia. Po za strukturą klucz szyfrujący nie działa, stąd komunikaty ostrzegawcze.

Przykład praktyczny - link prowadzący po za strukturę - Poprzednia strona próbuje Cię przekierować do adresu http://go.shr.lc/s5G6KD. Aby skorzystac z zabezpieczenia wystarczy skopiować link http://go.shr.lc/s5G6KD. Ctrl/C, następnie wkleić do wyszukiwarki i przed wciśnięciem klawisza /Enter/ dodać literkę s do http:// - https:// a klucz zabezpieczający zadziała.

Dlaczego Grupa - handlujemy24.pl?

Jesteśmy Grupą zakupowo - sprzedażową, operujemy w obrocie towarowym w ilości hurtowej. Integrujemy się, łączymy w kastry aby skuteczniej współpracować, gdyż w Grupie łatwiej jest skutecznie kupić, sprzedać, czyli łatwiej i bezpieczniej jest handlować w obrocie towarowym w ilości hurtowej.

Handlowanie w Grupie, to przede wszystkim wspólny zakup i wspólna sprzedaż ale też rzetelna wymiana informacji pomiędzy Grupami.

W Grupie DOSTAWCY do Grupy np. folii stretch, mogą być również w Grupie strategicznymi ODBIORCAMI np. rękawic roboczych i odwrotnie ODBIORCA z Grupy może być dla Grupy strategicznym DOSTAWCĄ rękawic.

Grupa zakupowo - sprzedażowa - handlujemy24.pl, to Grupa Osób pasjonatów handlowania na odległość. Jako Grupa handlujemy w 100% poprzez sieć Internet. Jako Grupa handlujemy też równolegle i jako Grupa tworząca układ ścisłej współpracy budujemy dla siebie Korporację Internetową a dla Korporacji budujemy jako Grupa wspólny, spersonalizowany rynek.

Współpracując w budowie podstaw wspólnego rynku, wykorzystujemy “Efekt Skali” gdzie Skalą jest to co jeden kupuje dla 100, zaś Efektem dla Skali jest to, że 100 odsprzedaje dalej to co kupił dla 100 jeden.

Grupa - handlujemy24.pl, to również Grupa podmiotów, Grupa DOSTAWCÓW i Grupa ODBIORCÓW silnie zintegrowanych w układzie ścisłej korporacyjnej współpracy, które to podmioty współpracujące ze sobą tworzą siłę Grupy. Tą siłą jest wiedza wykorzystywana w kupowaniu i sprzedawaniu w handlowaniu,

Grupa - handlujemy24.pl, to również Grupa podmiotów, które integrując się w około budowanej wiedzy o rynku, jej szybkim przepływie, analizowaniu, przetwarzaniu - stworzyły prosty układ sił, konkurując z największymi skutecznie wyprzedzają ogólny rynek.

Wyprzedzając jako Grupa konkurencję kupujemy więcej, sprzedajemy więcej, handlujemy skuteczniej.

Model współpracy.

Współpracujemy w Grupie podmiotów jednoosobowych, w Grupie tzw. mikroprzedsiębiorstw.

Dlaczego podmioty jednoosobowe?

Siłę w rynku zdobywamy tylko w Grupie. Dziś w dobie globalizmu, rynek przejmują najwięksi, aby sprostać wyzwaniu i pozostać w tym rynku i aby skutecznie konkurować, micro przedsiębiorstwa muszą szukać rozwiązań konsolidujących swoje pozycje i tak organizować działalność handlową aby skutecznie działać, łącząc się w większe organizmy w Kastry, w Grupy ściśle ze sobą współpracujące mamy większe szanse przetrwać...szerszą płaszczyznę aby skuteczniej handlować, większe szanse aby ze skutecznego handlowania, więcej zarabiać.

Jak w Grupie współpracujemy?

DOSTAWCY współpracują z ODBIORCAMI i odwrotnie ODBIORCY z Grupy ściśle współpracują z DOSTAWCAMI w Grupie.

Wspólnie nawzajem dostarczamy sobie towar, świadczymy usługi, przesyłamy ważne informację. Tworzymy wirtualne magazyny, wspólnie je wypełniamy treścią, kupując wspólnie dobra i wspólnie opróżniamy je odsprzedając po za Grupę. Tworzymy też wiedzę, którą gdy zdobędziemy archiwizujemy, a wszystko po to aby w przyszłości wielokrotnie ją przetworzyć i wykorzystać.

Jako Grupa integrujemy się za pomocą płatnych narzędzi firmy Google. /G/Suite/.

Dzięki tak zaawansowanym rozwiązaniom teleinformatycznym, jako wspólnota tworzymy wewnętrzny rynek a w nim spersonalizowane stanowiska handlowe służące do integracji, wymiany informacji, handlowania, zakupu i sprzedaży:

Każdy podmiot dokonujący zakupu w Grupie otrzymuje dostęp do stanowiska a w nim dostęp do Centralnego Magazynu (Przykład - Grupa Folia Stretch, Grupa handluje folią stretch na odległość wykorzystując układ współpracy w/g zasad dropshippoingowych dostaw.

Grupę tworzą.

Dostawcy (3)

Odbiorcy (250) liczba stale rośnie

Zarządzają Grupą:

Wirtualni Handlowcy: Krzysztof Klee - INEZIA Import-Export, Andrzej Popiel - Axa Import-Export

Każdy podmiot gdy chce w Grupie sprzedać lub kupić, otrzymuje w dyspozycję nieodpłatnie witrynę wystawową, służącą do gromadzenia wiedzy, prezentacji tej wiedzy i możliwość za pośrednictwem witryny zakupu lub sprzedaży, np. folii stretch - przykład