Reference

Vybrané zakázky:

Sportovní hala - dodávka a montáž měření a regulace pro vzduchotechniku a topení (AMIT)

vizualizace na dotykovém panelu

Ekocentrum Restart Loutí - dodávka a montáž měření a regulace pro vzduchotechniku a topení (AMIT)

PULS Chomutov - rekonstrukce MaR včetně vizualizace a vzdálené správy (AMIT)

Tepelná čerpadla na základní škole - V této škole jsme nainstalovaly čtyři kvalitní tepelná čerpadla Alpha-InnoTec LW 310A, která mají za úkol vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody. Jako zdroj bivalence byl zvolen stávající zdroj a to lehký topný olej. Díky instalaci tohoto zařízení tato škola ušetří mnoho a mnoho finančních prostředků, které jsou v dnešní době čím dál tím víc zapotřebí.

Fotky z ostatních zakázek: