VUXENUTBILDNINGen ÅMÅL

Välkommen

Detta är Vuxenutbildningen Åmåls lärplattform. Här hittar du som student information som vi vill kommunicera, information om kurser, lärarfrånvaro, scheman och mycket annat. Detta är också våra lärares främsta verktyg i kommunikationen med er studenter.

Vi hoppas att denna lärplattform ska underlätta för er studenter på många sätt, bland annat erbjuda er flexibla och individanpassade lösningar för era studier, samt fungera som ett pedagogiskt stöd och verktyg i ert lärande. Skulle ni ha synpunkter eller upptäcka brister så tar vi gärna emot er feedback kring detta!

Vi hoppas att ni uppskattar detta verktyg lika mycket som vi gör och att det bidrar till att du trivs under dina studier hos oss här på Vuxenutbildningen Åmål!

Mvh, Madeleine Hartman, Rektor Vuxenutbildningen Åmål

Information

Coronavirus

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och från och med imorgon (18/3) stängs Karlbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Åmål. Gymnasiesärskolans verksamhet kommer dock fortsätta att bedrivas under så normala förhållanden som möjligt.

Det är viktigt att understryka att studierna och undervisning ska fortsätta på distans. Formerna för detta kommer att se olika ut. Det är upp till rektor och lärare att besluta om detta.

Vi vill uppmana eleverna att ansvar för sin egen och sina skolkamraters lärandesituation. Även om förutsättningarna är annorlunda gäller det att sträva efter att nå uppsatta kunskapsmål.

Grundskolans verksamhet är öppen. Även här följer Åmåls kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gymnasieskolans elever rör sig över kommungränser och större geografiskt område än grundskoleelever och grundskolans elever är i större behov av tillsyn än gymnasieelever, därav skillnaden i ställningstagande så här långt.

Kontakta oss

Expedition

Adress: Industrigatan 12, 662 34 Åmål


Handläggare

Anna-Lena Fredriksson

Telefon 0532-172 15

E-post anna-lena.fredriksson@amal.se


vux@amal.se

Information/vägledning

Vägledare

Frida Lindell

Telefon 0532-174 43

E-post frida.lindell@amal.se


Vägledare SFI/GRUV

Wafa Al-Abuhalje

Telefon 0532-77 72 31

E-post wafa.al-abuhalje@amal.se
Rektor

Madeleine Hartman

Telefon 0532-173 07, 070-720 90 18

E-post madeleine.hartman@amal.se


Biträdande rektor

Karin Rolfsman

Telefon 0532-172 14, 070-719 35 65

E-post karin.rolfsman@amal.se