Informační modely budovy – projektování

Podklady jsou pro předmět Informační model budovy - projektování (ICA) specializace Technika prostředí.

Informace k úpravě výuky a udělení klasifikovaného zápočtu:

Distanční výuka bude dále probíhat přes MS Teams.

Úkolem je prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy se zaměřením BIM. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů a TZB. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování.       

V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.      

Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD REVIT, AutoCAD REVIT MEP a CADKON/2D a CADKON/MEP. Student získá praktické zkušenosti projektant vytápění a vzduchotechniky. 

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.      

Písemný test 10 otázek (maximum 20 bodů) a prezentace proejktu 10 bodů. Odevzdaný projekt vytápění v AutoCADu s výpočtovou zprávou (maximum bodů 70). Udělení zápočtu je podmíněno dosažením alespoň vice než 50 bodů.      

KRESLENÍ VYTÁPĚNÍ V 2D CAD ROZVINUTÉ SCHÉMA

Tisk výkresů

Tisk výkresů

pdf prezentace 

stream přednášky

INFORMAČNÍ MODEL (MANAGEMENT)

 BUDOV (BIM)

PRINCIPY REALIZACE INTELIGENTNÍCH BUDOV

Podklady:

CSN 01 3420 Kresleni vykresu stavebnu casti

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540-3 Zmena 1

CSN 73 0540-3 Zmena 2

CSN 73 0540-3 Zmena 3


Projekty:

Docházka, klasifikovaný zápočet:

Docházka

---------------

Přístup pro učitele