AutomobilnÍ inŽenÝrstvÍ 6AI

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí motorových vozidel, jejich návrhem, modelováním, zkoušením a výrobou. Včetně moderních trendů.

Základní výklad problematiky teorie, konstrukce a stavby osobních i užitkových automobilů včetně jejich pohonů. Předmět aplikuje a rozvíjí poznatky získané během předchozího studia.

Absolvováním předmětu student získává základní znalosti v oboru automobilního inženýrství. Tyto znalosti jsou určeny pro budoucí studenty magisterského studia programu automobilní a dopravní inženýrství nebo technology, kteří potřebují znalosti o komponentách, které vyrábí. Tento předmět je vhodný i pro studenty z jiných fakult, aby získali přehled o konstrukci automobilů a prakticky si ji osahali v laboratořích.

Pro zobrazení většiny informací je zapotřebí se přihlásit do cloudových služeb Google G Suite a do studentského emailu VUT v Brně ve tvaru xxxxxx@vutbr.cz. Soukromý GMail účet @gmail.com nelze pro přihlášení použít.  Zájemci mimo VUT musí požádat o přístup na josef.stetina@vutbr.cz.

Přednášky i cvičení budou vedeny více odborníky z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Některé přednášky budou přednášený odborníky z praxe z firem ŠKODA AUTO, BOSCH, Schaeffler, Garrett Motion.

Bude upřesněno před zahájením výuky.

Přednášky

Cvičení

Cvičení probíhají blokově každé tři týdny.

Další literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. Praha: Europa Sobotáles, 2015. ISBN 9783808521632.

CROLLA, A. Automotive Engineering: Powertrain, Chassis System and Vehicle Body. Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-1-85617-577-7.

LIVESEY, Andrew. Practical motorsport engineering. 1. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis., 2019. ISBN 978-0-8153-7569-2.

STONE, Richard. Introduction to internal combustion engines. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, c2012. ISBN 978-0-230-57663-6.

CROLLA, David. Encyclopedia of automotive engineering. Chichester, West Sussex, United Kingdom, 2015. ISBN 978-0-470-97402-5.

Klasifikovaný zápočet: