Coral Voramar

ESCOLA VORAMAR

A continuació es detalla l'estructura de grups i objectiu de la Coral Voramar

Objectius

-Desenvolupar una sensibilitat, comprensió i creativitat artística a través de la pràctica musical, contribuint d’aquesta manera al Projecte educatiu del centre.

-Participar en la vida musical de l’escola i de l’entorn, contribuint al compromís de l’escola amb el mateix.

-Desenvolupar el sentit de grup i de pertinença a l’escola.

-Desenvolupar tècniques musicals associades al cant coral: veu, oïda, escolta, respiració, canons,..

-Afavorir l’enriquiment cultural dels participants.

-Difondre la cultura catalana i d’altres cultures a través de la música.

-Aconseguir que el cant coral es converteixi per als participants en quelcom que permeti gaudí musical i emocionalment.

-Desenvolupar valors de cooperació i treball en equip

Grups de coral de l'escola

1.-Grup d'iniciació: Nens/es de 4 i 5 anys (P- 4 i P- 5)

Objectius

-Descobrir la pròpia veu.

-Aprendre a cantar conjuntament.

-Escoltar-se els uns als altres.

-Aprendre noves cançons, soviet mitjançant el joc.

2.-Grup de petits: Nens/es de 6 i 7 anys (1er i 2on. de Primària)

Objectius

-Treballar alguns dels valors que té la pràctica del cant coral com són : el desenvolupament de l’oïda, l’afinació, el fraseig, la respiració, al mateix temps que aniran prenent consciència del què és la veu.

3.-Grup de mitjans: Nens/es de 8 i 9 anys (3er. i 4art. de Primària)

Objectius

-Aprofundir tota la feina feta amb els grups anteriors,

-Aprendre a gaudir del treball conjunt del grup mitjançant un repertori atractiu per als infants.

4.-Grup de grans: Nens/es de 10 i 11 anys (5è. i 6è de Primària)

Objectius

-Treballar l’equilibri de les veus

-Introduir la polifonia. Amb aquest grup es pretén que el jovent:

-Gaudir plenament d’una activitat sabent en cada moment que significa treballar en grup i la importància de tots els objectius anteriorment mencionats.

-Acostar-los a una vivència profunda de la música, fent música.

5.-Coral de joves (ESO): Alumnes d'ESO

Objectius

-Treballar l’equilibri de les veus

-Introduir la polifonia. Amb aquest grup es pretén que el jovent:

-Gaudir plenament d’una activitat sabent en cada moment que significa treballar en grup i la importància de tots els objectius anteriorment mencionats.

-Acostar-los a una vivència profunda de la música, fent música.

6.-Cor d'Adults: Pares, mares, exalumnes, mestres, familiars,...

Objectius

-Treballar l’equilibri de les veus

-Introduir la polifonia per tal de gaudir plenament d’una activitat sabent en cada moment que significa treballar en grup i la importància de tots els objectius anteriorment mencionats.

-Acostar-los a una vivència profunda de la música, fent música.

Horaris:

-Grups escolars d'iniciació, petits, mitjans, grans i cor de Secundària

L’horari d’assaig dels diferents grups escolars de la Coral és un dia a la setmana de 14:00 a 15:00 hores, a excepció del Cor d’ESO que l’horari és de 13:30 a 14:30 el dia que no tenen classe a la tarda.

-Cor d'adults

Els assaigs són els dimecres de 19.00 a 20.30h

Mètode:

En els infants, és primordial, en proposar una activitat que es pretén educativa, saber-ne el perquè.

Els infants necessiten primerament fer música (després vindrà escoltar-la) i és el que s’ha de promocionar, encara que costi més i que no sigui gens lluït. La música és una manera d’expressar-nos, i per tant, és important que ensenyem, des de ben aviat a fer de la música un joc amb el qual es puguin expressar. De rebot aconseguirem un altre objectiu, fer del subjecte un oient actiu, que és el que ha de ser un oient de música.

En general, tant en infants com en adults, la pràctica del Cant Coral ens permet acostar-nos de forma eficaç a una vivència profunda de la música, fent música.

A cada individu, el Cant Coral l’educa, en primer lloc, físicament. L’ús correcte de l’aparell de fonació és un treball constant de superació. No són unes cordes vocals les que canten, és tota la persona la que s’ha posar atenta i vigilant a l’hora de cantar. L’exacta posició del cos, l’equilibri entre tensió i relaxament, la flexibilitat i precisió dels moviments del diafragma, llavis llengua, mandíbula, el domini de la respiració, etc., obliguen a una gimnàstica conscient, del valor educatiu que s’acabarà transmetent al llarg de tota la vida. Amb el Cant Coral s’aconsegueix educar la veu, prenent consciència que aquesta, és l’instrument més important.

Des del punt de vista psíquic, el Cant Coral, com tot art, afina la sensibilitat, allibera tensions, dóna força moral i augmenta els valors culturals.

Com a activitat col·lectiva, dins el Cant Coral hi és ben palès el sentit de comunitat. Aquesta pràctica demana atenció màxima als altres, sentit de l’ordre, una disciplina raonable, humilitat, cooperació a l’esforç pera aconseguir un objectiu comú. Per això el Cant Coral es converteix en la imatge viva més bella de l’equilibri social on cada element respecta i és respectat.

Concerts i actuacions

Al llarg del curs escolar es fan diferents actuacions i concerts on la participació dels grups de coral és obligatòria. Així es fan dos concerts fixes, el de Nadal i el de final de curs.

A més, les corals escolars participen en les diferents trobades de Corals Infantils i Juvenils de Catalunya que s'organitzen en el marc del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

Ocasionalment es participa també en altres concerts com pot ser la Festa Major del Poblenou, les Festes de Maig, etc.