Ajalugu

HISTORY

Mis on korporatsioon Vironia?

Korporatsioon Vironia lipukirjaks on "Ühisus, kindlus, ausus".

Need omadused iseloomustavad meie organisatsiooni ja selle liikmeid. Oleme ausad enese ja teiste vastu ning püüdleme ühises kindlameelususes oma sihtide poole.

Ajalugu

 • Vironia asutati 9. detsembril (vana kalendri järgi 26. novembril) 1900 Riias Riia Polütehnilises Instituudis õppivate eesti meestudengite poolt vastukaaluks baltisaksa korporatsioonidele.

 • Vironia algatas 1915 Eesti Korporatsioonide Liidu (E!K!L!) loomise idee ning oli üks Eesti Korporatsioonide Liidu asutajaliikmetest.

 • 1915 oktoobris evakueerus Vironia koos Riia Polütehnikumiga Esimese maailmasõja tõttu Moskvasse. Ajutiselt Vironia tegevus katkes. Saksa okupatsiooni ajal 1918 asus Riia Polütehniline Instituut Riiga tagasi, kus jätkus korporatsioonide (kaasa arvatud Vironia) tegevus.

 • 1918 novembris otsustas Vironia astuda täies koosseisus loodavasse Eesti sõjaväkke. Vabadussõjas osales 80 viroonlast, 30 said vabadusristid, 6 hukkusid.

 • 1920 oktoobris jätkus tegevus Tartus.

 • 1936 loodi Vironia Tallinna koondis Tallinna Tehnikaülikooli juurde.

 • 1940 keelustati Nõukogude okupatsioonivõimude poolt üliõpilasorganisatsioonide tegevus ja nende vara konfiskeeriti. Vironia tegevus kuulutati vägivaldselt lõppenuks. Tallinna ja Tartu konventide eestseisustele anti määramatuks ajaks volitused ning kõik lihtliikmed võeti vastu pärisliikmeteks.

 • Pärast Teist maailmasõda asutasid Vironia liikmetest pagulased üle maailma Vironia väliskoondisi, millest paljud tegutsevad tänapäevani.

 • 23. veebruaril 1989 taasasutati Vironia ametlikult Eestis. Pidulik lipu pühitsemine ja avalik taasasutamine toimus Tallinnas 13. mail 1989.

 • 2010. aastal tähistas korp! Vironia oma 110 aasta juubelit pidustustega Tartus, Tallinnas ja Torontos!

 • 2021. aastal Lääneranniku koondis muutis oma nimi - USA koondis