DE LA POLIS A LA URBE

Sabríeu defensar un aspecte de la cultura de l'Antiga Grècia o l'Antiga Roma?

Video inicial.avi