Vihreä yhdistySopas 2024

Tervetuloa vihreä aktiivi! 

Vihreät koostuu puolueena noin 200 jäsenyhdistyksestä, joissa kaikissa tehdään Suomesta vihreää omalla tahollaan ja tavallaan! Vihreä yhdistys on kohtaamisen ja vaikuttamisen paikka. Yhdistys on ponnahduslauta ja väylä, jonka kautta jokainen voi päästä mukaan politiikkaan ja muuttamaan maailmaa paremmaksi. Vihreä toiminta on parhaimmillaan vaikuttavaa ja mielekästä, opettavaista ja innostavaa! 

Tälle sivustolle on koottu laaja kattaus ohjeita ja vinkkejä yhdistystoimintaan sekä tietoa puoluetoimiston, liitto- ja piirijärjestöjen sekä Opintokeskus Vision Vihreille yhdistyksille tarjoamasta tuesta. Lisätietoa ja materiaaleja on koottu runsaasti myös Vihreä yhdistystieto -kansioon.

Vihreiden strategiassa linjataan: “Vihreät tekevät työtä sen puolesta, että tuleville sukupolville jää elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Puolustamme luontoa ja ihmisiä ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan. Teemme eturyhmistä riippumatonta politiikkaa. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

Vihreät on 2000-luvun kansanliike, joka kokoaa erilaisista taustoista tulevat ihmiset muuttamaan yhdessä maailmaa. Rakennamme parempaa arkea ja parempaa huomista jokaiselle.”

Lue tästä koko strategiapaperi: Strategia 2016-2023.

Strategiaa ollaan juuri uusimassa ja uusi strategia tullaan hyvksymään puoluekokouksessa syksyllä 2024. Tätä ennen strategiatyöryhmä tulee järjestämään useita tilaisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua uuden strategian valmisteluun! 

Vihreä yhdistystieto -sivustoa päivitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa ja sivustosta vastaavat puolueen hallintopäällikkö ja järjestöpäällikkö. Jos haluat jakaa omat hyvät käytäntösi muiden avuksi tai sinulla on kehitysehdotuksia sivustoon laita viesti osoitteeseen: yhdistysasiat@vihreat.fi.