Ogłoszenia:

  • ZWOZP informuje, że w dniach 14 i 15 marca w godzinach od 11.00 do 15.00, Kierownik Zakładu będzie dostępny dla studentów ubiegających się o skierowanie na praktyki wakacyjne.
  • ZWOZP informuje, że w celu uzyskania skierowania do PLW lub WLW, należy przedłożyć Opiekunowi praktyk wakacyjnych ważne ubezpieczenie OC i NNW.
  • ZWOZP informuje, że skierowania na praktyki sanitarne i administracyjne podpisane przez PLW lub WLW, należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r.