Samen

Martha Waijop


Het imposante werk roept inderdaad het beeld van "samen" op.

Iemand die je helpt, er is of even een arm om je heenslaat als het moeilijk is.

Hoe toepasselijk om dit beeld bij het Lukas neer te zetten.

Het doet me denken aan toen ik hier was voor mijn operatie en mijn vriend Bertjo voor dat "samen" zorg droeg.


Plaats: parkeerplaats Lukas ziekenhuis

Tekst: Edward Butter


Ingezonden tekst van de kunstenaresse:

Het beeld is in opdracht van Vrienden van Gelre Ziekenhuizen speciaal voor dit ziekenhuis gemaakt.

Het symboliseert de samenwerking van het hele ziekenhuis: én de doktoren, én de verpleegkundigen en andere medewerkers, opdat een patiënt zo snel mogelijk weer in goede gezondheid verder kan.


Tekst: Martha Waijop


Beeldentuin