Zomerschool Nijkerk 2022

Voor kinderen in Nijkerk en omgeving die in de zomervakantie extra hulp kunnen gebruiken.

Zomerschool Nijkerk is een initiatief van Bibliotheek gemeente Nijkerk en de scholen van de HSN.
Vanaf 2021 werken we ook samen met scholen van PCO Gelderse Vallei.
In
2022 en 2023 wordt de Zomerschool betaald door de Gemeente Nijkerk,
vanuit de NPO middelen.


Zomerschool Nijkerk kan niet bestaan zonder de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs,
de Gemeente Nijkerk en vele andere partners.

Zomerschool Nijkerk geeft ook in 2022 vijf weken lang, drie dagen per week ondersteuning
aan kinderen die een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben.

Leren

Kinderen werken aan het inhalen van leerachterstanden. Hiervoor werken we samen met de school van uw kind.

Taal en lezen

Kinderen krijgen extra ondersteuning bij het lezen.
Hiervoor werken we samen met de Bibliotheek.

Sociale ontwikkeling

We hebben extra aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen.

Sport en spel

Sporten en bewegen is ook in de vakantie belangrijk. Hiervoor werken we samen met Nijkerk Sportief & Gezond.

Interesse?

Kinderen kunnen worden aangemeld via de eigen school van een kind.

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt om mee te doen aan
Zomerschool Nijkerk 2022,
neem dan contact op met de directeur of intern begeleider van de
eigen school van uw kind.