Zomerschool Nijkerk 2021

Voor kinderen in Nijkerk en omgeving die in de zomer een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om na de zomervakantie met minder achterstanden te beginnen aan het nieuwe schooljaar!

Zomerschool Nijkerk is een initiatief van Bibliotheek gemeente Nijkerk en de scholen van de HSN.
In 2021 werken we ook samen met scholen van PCO Gelderse Vallei.

Zomerschool Nijkerk kon niet bestaan zonder de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs,
de gemeente Nijkerk en vele andere partners.

Zomerschool Nijkerk geeft ook in 2021 vijf weken lang, drie dagen per week ondersteuning aan kinderen die vanwege de Coronacrisis een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen.

Leren

Kinderen werken aan het inhalen van leerachterstanden. Hiervoor werken we samen met de school van uw kind.

Taal en lezen

Kinderen krijgen extra ondersteuning bij het lezen.
Hiervoor werken we samen met de bibliotheek.

Sociale ontwikkeling

We hebben extra aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen.

Sport en spel

Sporten en bewegen is ook in de vakantie belangrijk. Hiervoor werken we samen met Nijkerk Sportief & Gezond.

Interesse?

Kinderen kunnen worden aangemeld via de eigen school van een kind.

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt om mee te doen aan
Zomerschool Nijkerk 2021,
neem dan contact op met de directeur of intern begeleider van de
eigen school van uw kind.