Zomerschool Nijkerk 2020

Voor kinderen in Nijkerk en omgeving die in de zomer een extra steuntje kunnen gebruiken om na de zomervakantie zonder achterstanden te beginnen aan het nieuwe schooljaar!

De Zomerschool is een initiatief van de Bibliotheek en de scholen van de HSN, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, de gemeente Nijkerk en vele partners.

De Zomerschool geeft zes weken lang, drie dagen per week gratis ondersteuning aan kinderen die vanwege de Coronacrisis een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen. De Zomerschool wordt gehouden op de Maranathaschool in de wijk Paasbos.

Interesse?

Neem dan contact op met de school van uw kind om samen te bepalen of uw kind hiervoor in aanmerking komt. De school kan uw kind inschrijven voor de Zomerschool.


Leren

Kinderen werken aan het inhalen van leerachterstanden. Hiervoor werken we samen met de basisschool van uw kind.

Taal en lezen

Kinderen krijgen op een creatieve manier extra ondersteuning in lezen, spreken en schrijven. Hiervoor werken we samen met de bibliotheek.


Sociale ontwikkeling

We geven extra aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Hiervoor werken we samen met de Gemeente Nijkerk


Sport en spel

Sporten en bewegen is ook in de vakantie belangrijk. Hiervoor werken we samen met Nijkerk Sportief en gezond.


artikel AD Amersfoort 3 juli 2020.pdf