Projekti YouTube

DRVNA INDUSTRIJA - Prijem, razduzenje i zaliha trupaca/ Prijem, razduzenje i zaliha gradje / Izrada računa

ZDRAVSTVO - Pregled i evidintiranje pacijenata, Laboratorija ..

UGOSTITELJSTVO - prijem i evidentiranje gosti, zaduženje i rezervacija, izrada računa