ZELJUS 

Željko Cvijanović s.p. Šnjegotina Gornja

74270 TESLIĆ

62.01.   Računarsko programiranje

62.02   Djelatnost savjetovanja o računarima, tj. o računarskim sistemima

62.03    Upravljanje računarskom opremom i sistemima

62.09  Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare