Organisatie

Onze Buurtvereniging is opgericht in 1979, ver voor het millennium. In 2019 bestaan we al 40 jaar!

Onze buurtvereniging wordt gevormd door bewoners uit de wijk Zeelst-Oost, de Blaarthemseweg (Peter Zuidlaan tot basisschool Zeelsterhof) en het Borghoutspark. Iedereen die in onze buurt gevestigd is, is van harte welkom om lid te worden. U kunt zich hier Aanmelden.

Momenteel zijn er circa 110 huishoudens lid van onze vereniging met ongeveer 375 volwassenen en kinderen. Een getal om trots op te zijn! Een en ander getuigt van saamhorigheid en gezelligheid. Vele leden zijn dan ook van het eerste uur en dragen nog altijd hun positieve steentje bij.

Wat is ons doel? Het bevorderen van de sfeer en onderlinge verhoudingen in de buurt, door het organiseren van allerlei activiteiten voor de leden en hun gezin. Verder zijn wij, indien dit op prijs wordt gesteld, attent bij lief en leed.

Wil je ergens op reageren dan kan je dat doen via de Ideeënbus of via Facebook.

Contactgegevens

I: www.zeelst-oost.nl

E: zeelstoost@gmail.com

F: www.facebook.com/ZeelstOost

M: 06 111 59 263

B: NL83 RABO 0153 6521 87


Voorzitter

Gerard Preusting

Blaarthemseweg 73

5502JT Veldhoven


Penningmeester

Sandor Luiken

Blaarthemseweg 57

5502JS Veldhoven


Secretaris

Dennis Spoelder

Hileind 23

5502PR Veldhoven


Algemene coördinatie

Antoine van Rooij

Biezenkuilen 33

5502PA Veldhoven


Algemene coördinatie

Steven Barendregt

Vloeteind 14

5502PV Veldhoven