Dieselolie hulpstof Zechstein magnesiumolie

Zechstein magnesiumolie wordt gewonnen met gebruik van dieselolie als mijnbouwhulpstof.

40.000.000 (veertig miljoen) liter dieselolie blijft achter in de Zechstein magnesium mijnen!

Wij kregen via een van onze Zechstein Watchers de volgende informatie toegestuurd.

Bij een lekkage in de Zechstein magnesium mijn stroomde begin dit jaar een grote onbekende hoeveelheid dieselolie en 100 miljoen liter extreem zout pekelwater weg.

Wanneer het pekelwater en de dieselolie zich in de cavernes verspreidt, is het zeker aannemelijk dat verontreinigingen in het grondwater kunnen terechtkomen. Dit zorgt ervoor dat het grondwater onbruikbaar wordt voor drinkwater en landbouw.

Hoe kon dit gebeuren en wat weten wij eigenlijk van de Zechstein magnesiumolie winning in Groningen?

Omdat de problemen van de aardgasproductie in Groningen alle aandacht hebben opgeëist kon de zoutwinning in Nederland ongelimiteerd doorgaan met de exploitatie van mijnen met zeer grote gevolgen voor het milieu en leefbaarheid. Deze gevolgen zijn nauwelijks te overzien en zeker niet op lange termijn.


Waarom wordt er dieselolie gebruikt bij de winning van Zechstein magnesiumolie?

We weten toch dat dieselolie giftig is voor het watermilieu en zorgt voor opeenhoping in de voedselketen. Dieselolie kan daarnaast ook zeer ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wat is de invloed van diesel op de Zechstein magnesiumolie bij gebruik op mensen??

Waarom dieselolie?

Er zullen weinig mensen zijn die weten dat er dieselolie wordt gebruikt bij de winning van zout waaronder ook de winning van Zechstein magnesium zout. Het gebruik van dieselolie is puur een commerciële overweging omdat dieselolie goedkoop is. De SODM (staatstoezicht op de mijnen) adviseert al jarenlang het gebruik van dieselolie te stoppen.

Hoe werkt het dan? Dieselolie? Echt waar?

De dieselolie wordt in de cavernes gepompt (de enorme ruimten onder de grond waarin zich het magnesiumzout bevindt). De dieselolie, ook wel dak-olie genoemd, blijft op het geinjecteerde water drijven wat nodig is om het magnesiumzout op te lossen. Door de dieselolie wordt voorkomen dat de magnesium aan de bovenkant van de caverne oplost en instort.

Hoeveelheden dieselolie gebruikt tijdens de productie zijn enorm.

Momenteel varieert het gebruik van dieselolie bij de productieve Zechstein magnesiumolie putten van 50.000 tot 500.000 liter dieselolie per caverne. Soms met wel uitschieters van 3,5000.000 liter, u leest het goed, drie en een half miljoen liter dieselolie.

Ernstige verontreiniging door diesel lekkages na de winning.

In de Zechstein magnesium mijn bij Veendam is op dit vlak een specifieke situatie ontstaan. Door de labyrint-achtige structuur van de cavernes en de schuine stand ervan, is onduidelijk waar de ingebrachte diesel zich bevindt.

De SODM heeft berekend dat er circa 40.000 kubieke meter diesel, omgerekend is dat veertig (40.000.000) miljoen liter dieselolie, is achtergebleven in de diepe ondergrond bij de vorming van de holtes en de winning van magnesiumzouten

Het risico van deze achtergebleven diesel na afsluiten van de caverne is dat het pekel/dieselmengsel in de toekomst buiten de caverne komt en daar verontreiniging veroorzaakt. In Veendam zijn boven de zoutlaag de afdekkende lagen niet geheel intact: er zitten breuken die mogelijk net zo goed afsluiten als intacte gesteentelagen, maar mogelijk ook voor een pad tussen verschillende dieptes kunnen zorgen. Wanneer het zich langs deze paden verspreidt, is niet uit te sluiten dat verontreinigingen in het grondwater terechtkomen, waardoor dit onbruikbaar wordt voor drinkwater en landbouw.

Onderzoek naar incident bij Nedmag, de producent van zechstein magnesiumolie.

Momenteel loopt er een onderzoek van de SODM naar het recente incident op de productielocatie van Nedmag in Tripscompagnie. Dit onderzoek ziet op de oorzaak van de geconstateerde drukdaling in de betreffende caverne en naar de mogelijke milieuverontreinigingen die hier mee samenhangen.

Wij zijn er niet geheel gerust op dat dit onderzoek echt iets oplevert. Ook de SODM bagetaliseert in vele gevallen de grote risico's die deze mijnbouw in Nederland en specifiek Groningen veroorzaakt.


U kunt meer lezen in het PDF document van de SODM.

Op deze laatste pagina vind u ook een video over de zoutwinning. Het klinkt leuk maar de gevolgen zijn ernstiger dan dat de video ons doet geloven

Onze conclusie is dat de magnesium zoutwinning op korte en lange termijn grote gevolgen kan hebben voor het milieu. Het is onaanvaardbaar de Groningers hiermee op te zadelen. Stoppen dus met de magnesium zoutwinning.