Zechstein Magnesium

Uit het getergde Groningen

Zechstein magnesium olie | Zechstein magnesium flakes | Zechstein magnesium

Burgerinitiatief tegen de magnesium zoutwinning in Groningen.

Klik rechtsboven op | Home en meer pagina's | om alles te lezen over de Groninger mijnbouw en de vele negatieve effecten op het milieu

LAATSTE NIEUWS

Mogelijk milieuramp in Groningen. Nedmag stopt zoutwinning in Tripscompagnie door lekken Zechsteinmagnesium pekel en wellicht diesel.

Een grote klap voor Nedmag en voor de Zechstein magnesium mijn, maar mogelijk een nog grotere ramp voor de bewoners en de natuur.

De magnesium zoutmijn in Veendam moet versneld het magnesiumzoutveld in Tripscompagnie sluiten. Op 1800 meter diepte zitten lekken. Lees verder


Zechstein magnesium, niet nog meer ellende in Groningen

Uit een rapport van DHV Milieu en infrastructuur BV d.d. januari 1999 werd al vastgesteld!

De extra zoutwinning die ten behoeve van de magnesium-gerelateerde activiteiten zal moeten worden gerealiseerd, veroorzaakt grotere vervorming van de (diepe) ondergrond, waardoor ook het risico op lichte aardschokken of -bevingen mogelijk kan toenemen.

De NAM en de regering hebben jarenlang ontkent dat de gaswinning de oorzaak van de aardbevingen en schade zijn. We weten nu wel beter maar daardoor is de ellende er niet minder om. Schadeherstel en versterking van woningen zijn daardoor jarenlang ernstig vertraagd.

NEDMAG, verantwoordelijk voor de Zechstein magnesium zoutmijnen ontkent ook al jarenlang dat zij iets met de aarbevingen en andere ontstande schades te maken hebben. De regering heeft grote belangen in de NAM, dat weten we allemaal, maar ook bij NEDMAG is er sprake van belangenverstrengeling via de NOM- (Investerings en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Nederland).

Gaat de provincie stelling nemen voor een korte termijn politiek van commercieel/financieel belang of gaat zij opkomen voor duurzaamheid, voor haar burgers, voor de leefbaarheid in onze regio?

Zijn door de Zechstein Magnesium mijnbouw de mensen veilig in Groningen?

Niemand zal het meer ontkennen, schade aan woningen en andere gebouwen wordt veroorzaakt door Gaswinning van de NAM en mogelijk ook door de Zechstein magnesium mijnbouw door NEDMAG.

Maar wat is er eigenlijk bekend van de schade aan de gezondheid door geluidsoverlast, verontreiniging van lucht, bodem en grondwater? Giftige stoffen komen vrij bij de productie van magnesiumzout, dat is zeker, waar blijven die? Komen ze in de voedselketen of in ons drinkwater terecht?

Deskundigen én overheden hebben inmiddels erkend dat er onvoldoende kennis is over de (cumulatieve) effecten en risico’s van magnesium/zout mijnbouw in de ondergrond van Noord-Nederland en de schadelijke stoffen in drinkwater en voedselketen.

Zechstein magnesium, schade aan gebouwen rond Groningen
Zechstein magnesium, schade aan muren

Schades aan huizen ook door grondwateronttrekking en zoutwinning.

Februari 2018. Door hoge of lage grondwaterstanden (rondom het Zechstein mijnbouwgebied is het grondwater aanzienlijk gezakt) kan er schade aan gebouwen veroorzaakt worden. Deskundigen wijzen erop dat de duizenden schades aan huizen in het gasgebied vermoedelijk niet alleen worden veroorzaakt door aardbevingen, maar ook door grondwateronttrekking en zoutwinning. Lees verder in dagblad van het Noorden.

FAKE NEWS Zechstein Magnesium

Dat zuiver magnesium alleen in de buurt van Veendam kan worden gewonnen, zoals Nedmag ons doet geloven, kan onderhand wel tot het rijk der fabelen verwezen worden.

Mark Rutte neemt Dode Zee-zout in ontvangst: “Wij zijn tegen gestapelde mijnbouw”.

19 november 2017 | Uit, stop Zoutwinning

“Dit Dode Zee zout is een symbolisch alternatief voor het zout dat Nedmag bij Kiel-Windeweer wil winnen.” zo vertelt Jean-Pierre Dessart, woordvoerder van Stichting Stop Zoutwinning. “Het bevat vele mineralen, waaronder uiteraard magnesium.

Dat zuiver Zechstein magnesium alleen in de buurt van Veendam kan worden gewonnen, zoals Nedmag ons doet geloven, kan onderhand wel tot het rijk der fabelen verwezen worden. Er zijn genoeg alternatieven waarbij het zout gewonnen kan worden zonder bodemdaling, zonder de ondergrond onherstelbaar te beschadigen en zonder schade aan huizen.” Lees verder.......................

Voortbestaan Zechstein Magnesium onzeker

Voortbestaan Nedmag (fabrikant Zechstein Magnesium) onzeker." De Veendammer december 2016

HOOGEZAND-SAPPEMEER/VEENDAM.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil geen medewerking verlenen aan de uitbreiding van het aantal win-locaties bij Kiel-Windeweer. Naar de mening van het college veroorzaakt de voorgenomen zoutwinning veel onzekerheid en onrust bij de bevolking (nu en in de toekomst) en dat komt bovenop de aardbevingenproblematiek en het schadeonderzoek dat nu in Kiel-Windeweer en omgeving plaatsvindt.

Ruimte voor nog meer zoutmijnbouw is er gewoon niet.

Zechstein Magnesium mijn; ecologisch, milieutechnisch en sociaal economisch totaal onverantwoord

Als gevolg van magnesium zoutwinning door in Groningen is de bodemdaling de afgelopen jaren al met 40 cm gedaald in het gebied rondom de mijnen. De winningsvergunning voorziet zelfs in een maximale bodemdaling van 65 centimeter. Dit heeft voor het milieu nogal wat gevolgen waardoor men heeft in de loop van de tijd veel ingrepen op de waterhuishouding heeft moeten doen, zoals herinrichting en het dempen van kanalen.

‘Hier nog meer Zechstein magnesium zout winnen is absoluut onbespreekbaar’

Er is maar één voorwaarde waaronder een nieuwe Zechstein magnesium zoutmijn mogelijk is: alle woningen in de dorpen Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud-Annerveen worden door de mijnbouwmaatschappij opgekocht.

Stichting Stop Zoutwinning zegt met zoveel woorden: over ons lijk.

Dit kan echt niet zo verder. De bevolking, al op scherp door schade aan hun woningen als gevolg van gasbevingen, staat op haar achterste benen. Terwijl de schade van de gaswinning in het gebied nog lang niet is opgelost, meldt zich nog mijnbouwer in het gebied. De gevolgen van bovenop het aardgas ook nog eens magnesiumzout gaan winnen, zijn onbekend en daardoor onvoorspelbaar. Lees verder in het Dagblad van het Noorden.

Zechstein magnesium vuilwaterlozing zoutwinning heeft grote gevolgen
bodemdaling in het zoutwinningsgebied rond de Zechstein magnesium mijn

PvdA: wil opheldering over schade door magnesiumzout- en gaswinning.

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van de PvdA heeft vragen gesteld aan de minister Economische Zaken over schade aan huizen door gas- en zoutwinning in Groningen. Nijboer, die het gebied bezocht, wil van de minister weten of die bekend is met het grote aantal schades aan huizen in onder meer Veendam, Muntendam, Hoogezand, Tripscompagnie en Borgercompagnie. Lees verder in Het Dagblad van het Noorden

Ook het verontreinigde water wat vrijkomt tijdens de winning kan gevolgen hebben voor het milieu.

De bevolking rond de mijnen in het zoutwinningsgebied is nu in opstand gekomen vanwege gebouwenschade die er is ontstaan. Het voortbestaan van Nedmag is hierdoor op losse schroeven komen te staan.

Ingenieursbureau Arcadis heeft een onderzoek gedaan naar de hoofdoorzaken van gebouwschade in het bodemdalingsgebied rondom de zoutwinning. Dat is gebeurd in opdracht van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap Hunze en Aa’s en Nedmag Industries. Aanleiding voor het onderzoek is een enquête in 2009 van bewoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie.

In de enquête constateerden de inwoners de laatste jaren een toename van schade aan gebouwen in het zoutwinningsgebied.

Het onderzoek van Arcadis (zelfde bureau wat de gebouwenschade door de aardgaswinning bagatelliseerde) wijst uit dat de schade aan gebouwen in het onderzoeksgebied niet komt door de bodemdaling van de zoutwinning, maar door de bodem en de bouwkwaliteit van de gebouwen.

WAAR HEBBEN WIJ DAT MEER GEHOORD! al jaren heeft men beweerd dat het winnen van gas geen enkele effect kon hebben op de schade aan gebouwen. Wij weten nu wel beter.

Zoutkoe­pels komen in aanmerking voor de berging van radioactief afval.

Zoutkoe­pels komen in aanmerking voor de berging van radioactief afval? Toch denkt men hierover, dit is o.a. het geval in Onstwed­de in de provincie Groningen, Schoonloo en Gassel­te-Drouwen in Drenthe, gevolgd door de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe. Wat weten we van zoutkoepels?

TNO heeft de mogelijkheden recentelijk een gepubliceerd. Daarin staat dat de zoutkoepels ontstaan door zoutwinning geschikt zijn voor opslag van aardgas, olie, waterstof, stikstof, perslucht en CO2. Verdere studie en proefboringen ter plaatse zijn nodig om de geschiktheid daadwerkelijk aan te tonen. Het TNO noemt dit “locatie-specifiek onderzoek”. Lees verder.......

Zechstein Magnesium "De zuiverste magnesium ter wereld" Is dat wel waar?

Nee dat is niet waar! Schoon is de Zechstein magnesium helemaal niet wat in Groningen omhoog wordt gepompt. Het slurrie-achtige bruine pekel ligt al miljoenen jaren diep onder de vaak ijzerhoudende grond en voordat het gebruikt kan worden voor de industrie moet er nog heel wat gebeuren. Zechstein magnesiumolie wordt in een fabriek gemaakt en het komt dus niet zoals hier en daar gesuggereerd wordt uit een heldere en pure bron. Dat is echt een illusie.


Kanaalwater uit het A.G. Wildervanckkanaal wordt gebruikt voor het winnen van Zechstein magnesium voor gezondheidstoepassingen!

Toen ik dat voor de eerste keer las in een artikel van Northwater dacht ik"dat kan toch niet waar zijn" Vroeger werd voor de productie (het omhoogpompen) van de magnesium het water uit het Zuidlaardermeer gebruikt. Dit water stond bekend om zijn zuiverheid.

Om de kosten te drukken werd een proceswaterfabriek aangepast zodat het water uit het Wildervanckkanaal kon worden gebruikt. Jaarlijks zorgt North Water voor de levering van maximaal 4 miljoen m3 proceswater. Het proceswater wordt met name ingezet voor het wassen van producten, het koelen van processen en voor de magnesium zoutwinning.

Lees verder hoe het water chemisch wordt bewerkt (met natronloog).

Natronloog is sterk corrosief voor de huid en de ogen. Contact met de huid leidt tot weefselbeschadiging, roodheid, jeuk en ernstige brandwonden