לפי המסורת הכוהנית, זה היה הלוח שהביא חנוך בן ירד משמים, וזה היה הלוח שנהג במקדש מימי דוד ושלמה ועד לימי בעלי המגילות: עמ' 11

Zadokim.pdf
Ivrit.pdf
Calendar.pdf
Kalender.pdf
Mikdash.pdf
jstor.org.stable.23619578.pdf
Shemesh.pdf
rachel_elior_jerusalem.docx
enoch.pdf
23437819.pdf
Kaufman.pdf