Reglement


Zaal ‘Boneput’ kan gereserveerd worden voor al uw feesten (trouw, communie, workshops, …). Hieronder vindt u alle info omtrent de VERHUUR :

Nuttige informatie

Oppervlakte: 200 m²

Maximum aantal personen: 120

Aanwezigheid van toog en aparte keuken

Aanwezigheid van tafels en stoelen

Aanwezigheid beamer

AFWEZIGHEID van bestek, borden, koffietassen


Praktische afspraken

Volgende zaken dienen overgemaakt te worden aan onze contactpersoon:

Sleutel deur

Sleutel berging drank

Document ‘staat van bevinding’ ondertekend

Teruggave van de sleutels en document ‘staat van bevinding’


NOOT : De sleutel mag onder geen enkel voorwendsel worden doorgegeven aan derden, noch bijgemaaktl De ondertekenaar is verantwoordelijk voor de sleutel. Bij verlies wordt 50 euro aangerekend.


De huurder verklaart het gehuurde goed te hebben ontvangen in goede staat. Indien er toch enige schade wordt vastgesteld door de huurder, zal deze onmiddellijk bij ingebruikname van de zaal , gemeld dienen te worden aan de zaalverantwoordelijke/contactpersoon EN per mail aan de organisatie zaalboneput@gmail.com) .

De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven.

Bij gebeurlijke ongevallen kan de verhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.


NIET TOEGELATEN

Om veiligheidsredenen zijn volgende zaken in de zaal VERBODEN:

Kaarsen

Barbecue-vuren

Frietketels

Alcoholvuren

Vuurwerk en dergelijke


Tevens moeten alle lichte materialen, bestemd voor versiering of verfraaiing van de lokalen, (raffia, textielstoffen) op voldoende afstand van elke warmtebron aangebracht worden.


Het is NIET toegelaten om zelf dranken, van welke aard ook, mee te brengen. Deze moet u bestellen bij Brouwerij Cornelissen. De traiteur kan u vrij kiezen.

NA GEBRUIK

De zaal dient zich ‘na gebruik’ in de oorspronkelijke staat van orde en netheid te bevinden :

  1. Dadelijk na de activiteit dient u ervoor te zorgen dat alle lichten zijn gedoofd, de verwarming is afgezet, alle keukentoestellen zijn uitgeschakeld, alle buitendeuren en ramen zijn afgesloten.
  2. Al het afval en vuilnis dient te worden meegenomen de avond zelf , dit om hinderlijke geuren en ongedierte te vermijden.
  3. De zaal bevindt zich in de oorspronkelijke staat ; evt beschadigingen of vernielingen dient men aan te geven via het document ‘staat van bevinding’.
  4. Stoelen en tafels terugplaatsen in de daartoe bestemde berging. Er zijn tafels en stoelen voorzien voor 120 personen.
  5. De tafels , stoelen, toog en werktabletten zijn gepoetst.
  6. Alle gebruikte glazen dienen gespoeld, gedroogd en teruggeplaatst te worden.
  7. De vloeren dienen schoongemaakt te worden (borstelen)


NOOT : dienbladen , spoelborstels en flessenopeners zijn voorzien. SPOELMIDDEL, VAATDOEKEN en HANDDOEKEN dient u zelf mee te brengen.


Annulatie

Bij annulatie van een boeking tot 14 dagen voorafgaand aan de activiteit , zal het huurbedrag worden teruggestort. Bij annulaties minder dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit, zal het huurbedrag NIET worden teruggestort.


Volgende boetes worden opgelegd indien men zich niet houdt aan de bovenstaande afspraken :

De zaal niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke staat : 100 euro.

Schade aan of vernielingen van het meubilair, gebouw en/of alle aanwezige materialen worden verhaald op de gebruiker.


Denk ook aan de buren!

Lawaaihinder na 22.00u

Alle auto’s op de voorziene parking zullen geparkeerd worden en zeker NIET voor de inritten van de buren.

Overig

Energiekosten zijn inbegrepen in de prijs.

Elke huurder dient in orde te zijn met zijn aansprakelijkheidsverzekering en dient zelf de nodige contracten eigen aan de organisatie/activiteit af te sluiten (SABAM, billijke vergoeding, …)

Er dient GEEN brandverzekering afgesloten te worden daar de verhuurder beschikt over een brandverzekering met de formule ‘afstand van verhaal’.


Wij wensen u een prettig verblijf in onze accommodatie !