Intersubjectivity

גישות, השקפות, ומחשבות רבות נושאות פנים אל המפגש עם האחר ועל השפעת הסובייקט ממנו החוצה.

עבודה זו שנוצרה בבסיסה כעבודת וידאו למופע תיאטרון, העוסק בזהות אישית מתוך חוויה דיסוציאציטיבית שלמעשה מתארת ניתוק מהעצמי, מנסה ליצור עולם דימויים ויזואלים הנוגעים באדם היחיד אל מול הקהל הנוכח והכלל.

בעבודה זו המבוססת STYLEGAN (תת זאנר של GAN - רשת נוירונים מבוססת למידת מכונה המאומנת לצייר פרצופים )

יצרנו מנוע שמבצע אינטרפולציה בין שתי דמויות. הדמות הראשונה היא ה''אלפא'' שלה יש יתרון יחסי קל אל מול הדמות השניה ובינהם נוצרות ונערמות דמויות חדשות. ככה שלכל חלק בחולייה יש השפעה לדמות הנוצרת בעתיד.

במהלך המחקר והיצירה תוך כדי ניסויי וטעיה וחישובים שגויים, נוצרו כמה יצירות חדשות שמביאות לידי ביטוי את יכולת המנוע למקומות מחקריים נוספים.


הפרויקט נוצר בשיתוף ובזכות ד"ר אייל גרוס כחלק מתוכנית הרזידנס "הפלוגר" של מגזין ה"שוט".