Per què ?

Perquè tothom inverteix en infraestructures, campanyes, tecnologia, publicitat de dubtosa o inexistent eficàcia

aquesta és una nova Visió per dinamitzar i invertir en el valor amb més potencial: LES PERSONES. les persones i les idees


A Invertir en Orientar te tu

Perquè hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...

Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat,

Idees , com ara aquesta, són les "bones noves idees"

Idees

que han sorgit de les converses per entendre , tertulies a peu de botiga, entrevistes amb directius "a cau d'orella"

Idees compartides i enriquides en ......Sessions per promoure Una Millor Actitud

VooleRambles Compartir en el núvol es fàcil assequible útil i divertit en el mapa es veu tot mes clar millores en les relacions satisfactòries i eficaces generen millores en la rendibilitat i la eficiència Assessories Cambres de Comerç Col·legis professionals Organ