El Comentad'Or

xarxa que anima a comentar

neix i acompanya a

la Gent Gran .... i no tan gran

Xarxa de punts La Gent Gran i no tan gran

El Comentad'Or i La Comentad'Ora una xarxa que comenta sobre tot

us__en_us__ibm100__sustainable_cocoa__icon__540x324.png