Ratownik medyczny

CV


Imię i nazwisko: Sebastian Kotłowski

adres: ul. Wólka Rudniczka 65/98 C 23-298 Wola Zbór

adres mail: sebastian.kotlowski@med.com

telefon: 987-098-988


WYKSZTAŁCENIE:

- czerwiec 2018 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

- wrzesień 2016 rok - ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku - dyplom z wyróżnieniem

- lipiec 2013 rok - ukończenie studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

- wrzesień 2013 rok - ukończenie studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

lipiec 2017 rok - obecnie - Asystent Telefoniczny - Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku - obsługa interesantów, odbieranie telefonów, kierowanie pomocy, udzielanie wskazówek osobom zgłaszającym wypadki

- październik 2015 rok - lipiec 2017 rok - Fizjoterapeuta w Miejskim Ośrodku Zdrowia i Fizjoterapii w Białymstoku - przy Szpitalu Wojewódzkim - obsługa interesantów, zapisywanie na wizyty, prowadzenie rehabilitacji osób z bólem kręgosłupa i kolan

- luty 2013 rok - październik 2015 rok - Inspektor ds. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Buldek Sp. z o.o. - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom wypadków, organizowanie szkoleń z pierwszej pomocy, opieka nad uczestnikami wypadków

- październik 2015 rok - obecnie - wolontariusz w XXI Szkole Ponadpodstawowej im. Jana Pawła II w Białymstoku - prowadzenie kursu pierwszej pomocy, prowadzenie koła naukowego Ratownicy medyczni


UMIEJĘTNOŚCI I CECHY:

- czynne prawo jazdy typu B i C

- aktualne uprawnienia do pełnienia zawodu ratownika medycznego

- obsługa komputera i programów biurowych (pakiet Office: Word, Excel)

- znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu komunikatywnym (B1+)

- znajomość języka migowego

- odporność psychiczna

- doskonała kondycja psychofizyczna


KURSY I SZKOLENIA:

- czerwiec 2019 - Szkolenie z dezynfekcji ran - Szpital Kliniczny nr XXI w Warszawie

- luty 2017 - Język angielski dla ratowników medycznych - kurs zaawansowany - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

- marzec 2016 - Szkolenie z języka migowego w kontekście udzielania pierwszej pomocy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

- październik 2013 - Wywiad przedmedyczny - praktyczny kurs wprowadzający - Medem S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133, poz. 883 z późn.zm.)