Jak napisać CV


Jak napisać CV i co musi się w nim znajdować.

CV, czyli Curriculum Vitae, to wizytówka każdego kandydata starającego się o pracę. Na tej podstawie tworzy się pierwsze wrażenie rekrutera, który spośród kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkunastu otrzymanych życiorysów na dane stanowisko, musi przeprowadzić wstępną selekcję. Aby nie zostać odrzuconym na początku, kandydat musi zawrzeć możliwie krótko, ale treściwie najważniejsze informacje o sobie. Zdarza się, że istotne kwestie nie są wpisywane w CV, co skutkuje odrzuceniem, czasem bardzo doświadczonej i wykwalifikowanej osoby, ze względu na braki i pominięcia przy tworzeniu tego dokumentu przez kandydata. Nie ma jednej, sprawdzonej reguły gwarantującej sukces. Warto jednak zastanowić się dłużej nad tym, co jest zapisane w CV, a także jak wygląda - np. czy jest odpowiednio sformatowane.

Dane osobowe

Informacje osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy data urodzenia to podstawowa rzecz w każdym życiorysie. Ważne jest, by adres e-mail był oficjalny, najlepiej, by nawiązywał do imienia i nazwiska - jest to ważna kwestia wizerunkowa. Rekruterzy przychylniej patrzą na CV ze zdjęciem, jednak samo zdjęcie również musi być profesjonalne - nie może być pamiątką z wakacji czy imprezy u kumpla. Najlepiej, by było to zdjęcie "biznesowe" lub po prostu: paszportowe czy dowodowe. Niektórzy dodają także adres zamieszkania lub zameldowania oraz stan cywilny. O ile adres zamieszkania może być istotną informacją dla przyszłego pracodawcy, o tyle stan cywilny niekoniecznie powinien być w kręgu zainteresowania. Jest to prywatna sprawa każdego, czy chce wpisywać swój stan cywilny w życiorysie i nie powinno mieć to żadnego wpływu na przebieg rekrutacji.

Wykształcenie

Kolejnym etapem tworzenia CV jest wykształcenie, czyli wzmianka na temat szkół, które zostały ukończone przez kandydata. Wpisuje się je w odwrotnej kolejności chronologicznej. Jeśli ukończono już studia, a szkoła średnia nie ma żadnego profilu, który mógłby być przydatny przy rekrutacji warto zostawić jedynie informację o szkole wyższej wraz z informacją o rozpoczęciu i zakończeniu, nazwę kierunku, zdobyty stopień naukowy oraz ewentualnie specjalizację lub specjalność. Powinno się tutaj również wymienić dodatkowe kursy czy studia podyplomowe, zwłaszcza, jeśli wiedza i uprawnienia mogą mieć znaczenie w pracy, o którą kandydat się ubiega.

Doświadczenie zawodowe

Jest to właściwie jedna z najważniejszych i najbardziej znaczących informacji w CV. Tutaj również stosuje się odwróconą chronologię. Jeśli kandydat nie ma zbyt wiele doświadczenia zawodowego, ponieważ dopiero wchodzi na rynek pracy, to może wymienić praktyki i staże, w jakich brał udział. Z kolei jeśli miejsc pracy było dużo to powinno się wziąć pod uwagę tylko te firmy, które są związane ze stanowiskiem, na które wysyła się aplikację. Oprócz daty rozpoczęcia pracy i jej zakończenia (miesiąc i rok) należy podać dokładną nazwę byłego pracodawcy oraz stanowisko pracy. Dobrze jest wymienić najważniejsze obowiązki oraz zadania jakich się podejmowało w danej firmie. Powinien być to krótki, treściwy opis (najlepiej w punktach), można dodać informacje o sukcesach czy otrzymanych nagrodach.

Dodatkowe informacje

W swoim życiorysie warto pochwalić się wszelkimi dodatkowymi umiejętnościami, na przykład: stopniem znajomości języków obcych, znajomości programów komputerowych czy graficznych. Często kandydaci zamieszczają krótką informację na temat swoich zainteresowań czy hobby - jest to dobry sposób na przyciągnięcie uwagi rekrutera. W niektórych CV można też odnaleźć cele zawodowe kandydatów czy dodatkową działalność np. w wolontariacie czy kołach naukowych. Takie zabiegi z pewnością przyciągną uwagę przyszłych pracodawców.

Należy pamiętać, aby zawsze umieszczać aktualną klauzulę w swoim CV, nawet jeśli w ogłoszeniu o pracę nie ma takiej prośby. Po wejściu nowych przepisów RODO do Polski w maju 2018 jest to szczególnie istotne. W dalszym ciągu kandydaci wysyłają aplikację, w których posiadają nieaktualną klauzulę, co powoduje, że ich kandydatury nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Odpowiednią treść należy więc zamieścić obowiązkowo w swoim życiorysie.

Treść klauzuli do cv:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133, poz. 883 z późn.zm.)