Musiikkiterapia Tmi Anja Vanninen

Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaaja

Olen valmistunut musiikkiterapeutiksi ja psykoterapeutiksi v.1990 (psykodynaaminen viitekehys, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus) ja kouluttajapsykoterapeutiksi v.2018 (integratiivinen viitekehys: traumapsykoterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, voimavarakeskeinen psykoterapia; Eino Roiha -instituutti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa). Olen lisäksi toiminut terapeuttina kahdessa Jyväskylän yliopiston masennustutkimuksessa, joihin kuului noin vuoden kestävä koulutus masennuksen hoidosta (1. psykodynaaminen viitekehys, 2. integratiivinen) ja k.o. menetelmästä (IIMT, integratiivinen, improvisaatiopohjainen musiikkipsykoterapia).

Olen toiminut musiikkiterapeuttina sekä neurologisten asiakkaiden että mielenterveyskuntoutujien kanssa. Sopimukset KELAn kanssa voimassa Keski-Suomessa (vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja musiikkipsykoterapia 16-25-vuotiaille). www.kela.fi

Vuodesta 2011 olen toiminut Eino Roiha -instituutin musiikkiterapiakoulutuksen työnohjaajana ja kouluttajana. Olen toiminut myös Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian kansainvälisen maisterikoulutuksen klinikkatyönohjaajana ja kouluttajana.

Toimin Keski-Suomen alueella ja Tampereella. Vastaanotto Jyväskylässä.

Kielet: suomi ja englanti

Yhteystiedot: