WELKOM BIJ DE WOEFCOMPANY

Hallo!

Uw hond trekt aan de lijn, hij vernielt alles wat binnen zijn bereik ligt, hij springt op andere honden,...

Waarom ga je niet naar een school waar je de juiste weg wordt getoond, want als je de hond moet opvoeden, moet de meester de juiste handelingen leren. Lees hier meer.

Allemaal in een gemoedelijke sfeer.

BIENVENUE A LA WOEFCOMPANY

Bonjour!

Votre chien tire en laisse, il détruit tout ce qui est a sa portée, il saute sur les autres chiens,...

Pourquoi ne pas passer par notre école où l’on vous montre les bonnes techniques, car s'il faut éduquer le chien, il faut apprendre au conducteur les bonnes manières. Lisez plus.

Le tout dans ambiance conviviale.

NIEUWS

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbeschermig (GDPR) is de uitdrukkelijke toestemming van elke eigenaar van een hond nodig om de contactgegevens die gekend zijn bij DogId inderdaad ook publiek te mogen weergeven.

Vanaf 1 mei 2021 zal DogId dan ook deze gegevens niet meer tonen, behalve wanneer de eigenaar dit uitdrukkelijk toestaat. Hiervoor moet het rijksregisternummer van de eigenaar gekoppeld worden aan het chipnummer van zijn/haar hond(en).

Hier vindt u de procedure die de eigenaar moet volgen om dit te doen »

NOUVELLES

En raison du Règlement général sur la protection des données (RGPD) , l'accord explicite d'un propiètaire est désormais requis pour pouvoir afficher ces données de contact connues en DogId.

Dès le 1 mai 2021 les données de contact d'un propriètaire ne seront plus afficher dans DogId, sauf si le propriètaire a donné son accord explicite. A ce fin, le numéro de registre national doit être connu par DogId et lié au(x) numéro(s) de(s) puces de son/ses chiens.

Ici vous trouverez la procédure à suivre à ce fin »

Instructeurs gezocht!

Wegens de Covid-maatregelen en de toevloed aan aanvragen zijn wij op zoek naar lesgevers.

Wenst u zich vrijwillig in te zetten voor het welzijn van onze hondenvrienden? Heb jij een passie voor honden en wens je meer te weten over hun gedrag? Wil je je kennis delen? Wens je instructeur te worden?

Wij betalen de volledige officiële opleiding.

Contacteer ons met een motivatiebrief

Nous recherchons des instructeurs!

Suite aux circonstances de la crise sanitaire et l’ampleur des demandes, nous sommes à la recherche d’instructeurs.


Tu as envie de t’investir bénévolement pour le bien de nos amis les chiens ? Tu as une passion pour les chiens et tu veux en savoir plus sur leur comportement ? Tu veux partager ton savoir ? Tu veux devenir instructeur ?


Nous nous occupons de payer la formation complète et officielle.

Contactez-nous en nous faisant parvenir ta lettre de motivation