WELKOM

bij de website van de

Werkgroep Energie uit Achterwillens

Vol energie op zoek naar gunstige, alternatieve , duurzame energie in plaats van aardgas


Voor een toelichting op en verwijzing naar de rapportage van het Kernteam Energietransitie over de bewonersbijeenkomsten: klik hier.

Voor de uitkomsten van de door de Werkgroep uitgevoerde enquête: klik bovenaan op het pijltje naast "Meer" en dan op één van de pagina's over de uitkomsten. Voor informatie over de door de gemeente uitgevoerde enquête: klik hier.

De bedoeling van deze site

Deze website is bedoeld om onze mede-bewoners van de wijk Achterwillens te informeren over onze activiteiten. Die activiteiten hebben te maken met de op gang gekomen energietransitie. De energietransitie komt er in de praktijk onder meer op neer dat we het in heel Gouda, volgens de bedoelingen van de gemeente, al in 2040 zullen moeten doen zonder aardgas. En in de aanloop naar het aardgasvrij worden is het in heel veel opzichten gunstig om na te gaan wat er al te doen valt in de sfeer van energiebesparing. En ook welke om na te gaan welke gunstige alternatieven er nu al zijn voor het geval bijvoorbeeld de C.V.-ketel het begeeft.

Welke activiteiten we zoal ondernemen vindt u hier.

Over een belangrijke activiteit in de maand februari, een enquête met bijbehorend reactieformulier, vindt u hier tijdelijk aparte informatie.

Om te kunnen begrijpen wat de energietransitie in zijn algemeen en ook specifiek voor u als bewoner betekent is het van belang om over achtergrondinformatie te kunnen beschikken. Ook voor de leden van de Werkgroep, die toch al een paar maanden met het onderwerp bezig zijn, is het nog volop zoeken hoe de ingewikkelde kwesties in elkaar steken, wat gebruikte begrippen betekenen en waar bruikbare informatie te vinden is.

We hebben een aparte website opgezet die wij beschouwen als 'bibliotheek' of kennisbank. U kunt daar ook gebruik van maken en u komt daar door hier te klikken.

De werking van deze site


Op een laptop of desktop ziet u bovenaan iedere pagina welke andere pagina's er zijn die u kunt raadplegen. Ofwel hoe deze website is ingedeeld. Op smartphones en op tablets zijn linksboven drie horizontale streepjes te zien. Als u daarop klikt krijgt u de hoofdindeling van deze site te zien.


Er is nog veel in ontwikkeling. Daarom zal er in de loop van de tijd de nodige informatie worden toegevoegd. En misschien ook wat verdwijnen. We raden u daarom aan om deze site regelmatig te bezoeken.


Op de verschillende pagina's op deze sites staan woorden of zinsdelen onderstreept en in een andere kleur. Dat betekent dat als u daarop klikt u wordt doorgezet naar een plek op deze site of op het internet of in onze bestands-bibliotheek waar verdere informatie te vinden is.

Deze site zal worden omgezet


Het is de bedoeling dat deze aparte site onderdeel gaat uitmaken van de site van het Netwerk Achterwillens. Dit netwerk zelf is al bereikbaar via www.achterwillens.eu. De omzetting vergt de nodige tijd. Om de informatie al wel beschikbaar te kunnen stellen hebben wij voorlopig deze aparte site in gebruik genomen.

Heb je vragen? Wil je iets melden?

Mist u voor u belangrijke informatie? Heeft u tips? Neem contact op via wg.energieuitachterwillens@gmail.com. U kunt zich via dat e-mailadres ook aanmelden bij de werkgroep of informatie opvragen over onze activiteiten.