FILIPINO

Kung ano ang tungkol sa amin

Kami ay mga mag-aaral sa Barrie North Collegiate, sinusubukang alisin ang panlipunang paghihiwalay sa aming paaralan. Ang aming pokus ay upang matulungan ang mga bagong mag-aaral na tanggapin ang pagbati sa pamamagitan ng paglikha ng mga video, handbook, at isang website, na isinalin sa maraming iba't ibang wika. Ang mga paksa ay nag-iiba mula sa wastong tuntunin ng paaralan sa impormasyon tungkol sa mga koponan at mga klub.