“VOLim Tehnologiju i INOvacije”

(I love Technology and Innovations)

Dobro došli na stranicu projekta “VOLim Tehnologiju i INOvacije”

Ovaj projekt je financiran sredstvima Erasmus+ Programa Europske Unije