Kviečiame mokytis!

VSMC - vienintelė trikalbė suaugusiųjų gimnazija!

Galite mokytis gimtąja kalba: lietuvių, rusų, lenkų.

Kviečiame įgyti vidurinį išsilavinimą

I-IV gimnazijos klasių mokinius.

Kviečiame tobulinti kompetencijas

vidurinį ar kitą išsilavinimą turinčius asmenis.

Kasdienis mokymas(is)(ryte/vakare)

Neakivaizdinis mokymas(is) (vieną kartą per savaitę)

Nuotolinis mokymas(is)

Anglų kalbos mokymai

Neformalusis mokymas(is)

KASDIENIS MOKYMAS (IS)

 • Pamokos vyksta nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, ryte ar vakare, mokoma(si) gimtąja kalba (lietuvių, lenkų, rusų).

 • Priimame ir asmenis, baigusius užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą.

NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS (IS)

 • Mokiniai kartą per savaitę mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių).

 • Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, už pakartotinai pageidaujamų dalykų mokymąsi (pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą) sumoka savo lėšomis. Mokesčiai.

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

 • Negalintiems mokytis kasdieniu/neakivaizdiniu būdu sudaroma galimybė tęsti mokymą(si) nuotoliniu būdu.

NEFORMALUSIS MOKYMAS (IS)

Asmenys, pageidaujantys įgyti arba plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, gali mokytis pageidaujamų dalykų.

PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI

 • Asmens dokumentas (užsienio piliečiams – leidimas gyventi Lietuvoje);

 • Išsilavinimo dokumentas;

 • 1 nuotrauka (3x4) ;

 • Pavardės ir/ar vardo keitimo dokumentas;

 • Prašymas;

 • Mokymosi sutartis.

Mūsų adresas: Vykinto g. 11, LT – 08118 Vilnius

Tel. ( 8-5) 2 75 15 77, (+370) 693 11623

El. paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt

Tinklalapis: http://www.vsmc.lt