Інформатизація освіти

Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року "Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік"

Наказ МОН № 523 від 22.05.2018 року "Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу"

Наказ МОН № 440 від 02.05.2018 року "Про затвердження Положення про електронний підручник"

Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році"

Наказ МОН № 447 від 03.05.2018 року "Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів"

Наказ МОН № 1633 від 19.12.2017 року "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПЕРЕЛІКУ ІГРОВОГО ТА НАВЧАЛЬНО-ДИДАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ"

Наказ МОН № 137 від 13.02.2018 року "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПЕРЕЛІКУ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року "Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями"

Наказ МОН № 284 від 23.03.2018 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо використання у 2018 році коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та навчального обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин"

Лист Мінсоцполітики № 1344/13/84-16 від 21.09.16 року "Щодо надання відпусток окремим категоріям працівників"

Наказ МОЗ № 709 від 26.06.2017 року "Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98"

Лист МОН № 1/9-669 від 08.12.17 року "Щодо недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної безпеки"

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ

Розпорядження КМУ від 15.05.2002 р. № 247-Р “Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням”

Постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1433 “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”

Положення про Реєстр комп’ютерних програм», затверджене наказом МОНУ від 29.11.2004 р. №888