Volkskunstgroep Reintje Vos is een Vlaamse volksdansgroep waar jong en oud verenigd worden door de taal van de dans en de muziek. 

De groep demonstreert verschillende traditionele Vlaamse dansen. Dit gaat van figuurdansen en kringdansen over meisjesdansen en jongensdansen tot stokdansen en zwaarddansen. De dansers worden begeleid door een eigen orkest dat tijdens repetities en optredens onze Vlaamse dansen en melodieën speelt.   

Op deze website vind je meer informatie over onze groepen, onze geschiedenis, onze kledij en activiteiten doorheen het jaar.