Vakarų Lietuvos tėvų forumas

Mūsų misija –

telkti ir aktyvinti tėvų bendruomenes tam, kad mūsų vaikai būtų laimingi.


Aktyviname tėvų bendruomenes ir padedame įsisteigti asocijuotoms vietos tėvų bendruomenėms Vakarų Lietuvoje.

Vykdydami savo misiją, mes:

  • skatiname tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą visose Vakarų Lietuvos ugdymo įstaigose;

  • bendradarbiaujame su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikiame pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti;

  • atstovaujame ugdytinių ir tėvų interesams, giname jų teises visose institucijose;

  • inicijuojame ir įgyvendiname ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus;

  • inicijuojame ir organizuojame taikomojo pobūdžio tyrimus savo apibrėžtoje srityje;

  • organizuojame ir rengiame konferencijas, diskusijas, mokymus, kursus;

  • skleidžiame informaciją apie galimas ugdymo kryptis, dalijamės gerąja patirtimi.