Vårø Bylaug

Vårø Bylaug

I Vårø finder du midt i byen en påmindelse om det liv, der har fungeret i byerne på Tåsinge. Ejerne i Vårø udgør stadig et bylaug, der hvert år vælger en oldermand (en bysmand), der varetager bestyrelsen. Indtræffer der i årets løb begivenheder, som vedrører fællesskabet, drøftes de på møder, der holdes i Vårø Smedje – sikkert et af Danmarks sidste bystævner!