Stormfloden 1872

Stenen markerer hvor højt vandet stod ved stormfloden den 13. november 1872.

PS står for Peder Simonsen (Krog) som dengang fæstede gården. Hovedhuset blev så medtaget af vandet, at det måtte rives ned og genopføres ved siden af.


Læs Hele Keld Bo Larsens beretning om virkningerne af stormfloden i 1872 på hele Tåsinge.
- Hele årbogen kan købes på Taasinge Museum og på Lokalhistorisk Arkiv, Biblioteksvej 1 i Landet


(Foto og tekst: Keld Bo Larsen, lokalhistoriker.)