Ambrosiusegen

Ambrosiusegen – et af landets ældste træer

Ved Nørreskovvej og ca. 1 km sydvest for Valdemars Slot, står et 400 år gammelt og smukt egetræ - Ambrosiusegen. Stammens omkreds er over 7 meter og træets højde er 20 meter. Egen er fredet og opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, som var skriver og huspoet på Valdemars Slot. Efter sigende yndede digteren at sidde og læse eller skrive under egen.