Foreningen TÅSINGE TURISTINFORMATION støtter turismen på Tåsinge med

  • Årlig udgivelse af Turistinformation med kort og aktiviteter i 27.000 eksemplarer med mulighed for annoncer fra erhvervskunder. Korte uddeles på turistmesser i Odense, Herning og i Hamborg.

  • Informationsmateriale i Storms Hjørne i Troense med mulighed for at få jeres materiale lagt frem.

  • Tåsinge Æblefestival som afholdes omkring uge 42 hvert år med et bredt udbud af aktiviteter, der kan sætte fokus på den systematiske dyrkning af frugt på Tåsinge siden 1750.

  • Udgivelse af hjemmesiden visittaasinge.dk med beskrivelse af ture, seværdigheder spisesteder og overnatningssteder på Tåsinge og med mulighed for omtale af jeres virksomhed og produkter.

  • Udsendelse af nyhedsbrevet "TåsingeNYT" fire gange årligt med omtale af begivenheder og med mulighed for profilering af din virksomhed. Der er gratis tilmelding som modtager. Gør det her

  • Medlemmer kan frit dele opslag på vores facebookgruppe Tåsinge Turistinformation - Anmod blot om medlemskab.

  • Deltagelse på feriemessen i Hamborg og Herning - Vi tager jeres materialer med.

  • Afholder generalforsamling med spisning og underholdning den sidste tirsdag i januar hvert år.

  • Aktuel sparring på tanker om aktiviteter og tiltag indefor turisme og events - Kontakt: taasingeinfo@gmail.com eller +45 40610809.

For alle er der mulighed for gratis at tilmelde sig modtagelse af ”TåsingeNYT” og at tegne sig for et privat medlemskab for hele familien. Kontingentsatserne er i 2020 pr år:

Private: 100 kr. – Erhverv: 400 kr.

- Gå til information og indmeldelse