Home

Welkom op de site van gemengd koor Via Musica uit Lubbeek


Via Musica is een koor, ontstaan vanuit de Sint-Martinusparochie te Lubbeek. Het wil zijn leden de kans bieden plezier te beleven aan het meerstemmig zingen in groep en hen groeimogelijkheden verschaffen in muzikaliteit en stemtechniciteit.

Via Musica wil met een zekere regelmaat uitvoeringen en concerten verzorgen in eigen beheer en op vraag. Daarnaast verzorgt het enkele vieringen per jaar in de Sint-Martinusparochie. Het koor kiest er bewust voor een breed palet van muziekgenres te brengen. Het streeft steeds naar uitvoeringen met een zo hoog mogelijke muzikale kwaliteit en met een pittige uitstraling.

Daartoe organiseert Via Musica een wekelijkse repetitie waarop gewerkt wordt aan de voorbereiding van concreet geplande uitvoeringen, met respect voor het groeitempo van de leden. Van startende leden wordt een minimale toonvastheid verwacht.

Dit alles verloopt in een warme, gemoedelijke sfeer, die voor een belangrijk deel ontstaat uit het samen beleven van de muziek en het gevoel als groep naar iets moois toe te werken. Omwille van deze groepssfeer en omwille van het streven naar kwaliteit, engageren leden zich zoveel als mogelijk op de repetities en de uitvoeringen aanwezig te zijn.


Laatste update 9 september 2020

Via musica in de coronacrisis

Ook onze vereniging ontsnapt niet aan de maatregelen van de federale regering. De heropstart van de wekelijkse repetities onder de huidige voorwaarden wordt voorlopig uitgesteld. Tot nader order worden geen uitvoeringen gepland.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image