Home

Welkom op de site van gemengd koor Via Musica uit Lubbeek


Via Musica is een gemengd koor, in 1994 opgericht in de schoot van de Lubbeekse Sint-Martinusparochie. De zingende leden mogen het plezier van zingen in groep leren ervaren: zelf deel uitmaken van een meerstemmig klinkend geheel en bovendien groeien in het muzikaal aanvoelen van koormuziek en persoonlijke stemvorming.

Via Musica wil met een zekere regelmaat uitvoeringen en concerten verzorgen in eigen beheer en op vraag. Daarnaast verzorgt het enkele vieringen per jaar in de Sint-Martinusparochie. Het koor kiest er bewust voor een breed palet van muziekgenres te brengen. Het streeft steeds naar uitvoeringen met een zo hoog mogelijke muzikale kwaliteit en met een pittige uitstraling.

Als lid neem je wekelijks deel aan de repetitie. Daar wordt gewerkt aan de voorbereiding van concreet geplande uitvoeringen. De dirigente houdt rekening met het groeitempo van de leden. Van startende leden wordt wel een minimale toonvastheid verwacht.

Dit alles verloopt in een warme, gemoedelijke sfeer. Een sfeer die voor een belangrijk deel ontstaat uit het samen beleven van de muziek en het gevoel als groep naar iets moois toe te werken. Omwille van deze groepssfeer en omwille van het streven naar kwaliteit, engageren leden zich zoveel als mogelijk op de repetities en de uitvoeringen aanwezig te zijn.


Laatste update 25 mei 2024