Vanem Vend, Vanem Õde programmi põhiidee on toetada riskilaste positiivset arengut läbi üks-ühele sõbrasuhte koos täiskasvanud vabatahtlikust tugiisikuga, vähendada sotsiaalseid probleeme ja levitada vabatahtlikkuse põhimõtet. Viime kokku täiskasvanud tugiisiku ja tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus saaks areneda.


MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust ja eeskuju vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud ning ennetada nende riskigruppi sattumist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks.

Kellele on meie tegevus suunatud?

Meie programmis osalevad Tartus elavad lapsed, kes ise soovivad programmis osaleda ja kes

* tunnevad ennast üksiku ja/või tõrjutuna

* on kimpus psüühiliste erivajadustega

* elavad asenduskodus ja vajavad püsivalt täiendavat emotsionaalset tuge

* elavad peredes, kus nad ei saa piisavat emotsionaalset tuge tingituna ajutisest kriisist, pikaajalisest haigusest, keerulistest peresuhetest ...