"Demokrasi ile yönetilen ülkelerin kamu idaresinde iki temel kurum vardır. Birisi halkın iradesi ile oluşan siyaset, diğeri de liyakat esasına göre istihdam edilen ve atanan, hiyerarşik düzene sahip bürokrasidir. Bürokrasi devamlıdır ve devletin hafızasıdır. Siyaset ise seçimle gelen, seçimşe giden, iç ve dış politikada nihai kararlar veren organdır. Bir devlette bürokrasi ne kadar sağlamsa ve siyaset kurumu bürokrasi ile ne kadar uyumlu çalışıyor ve devletin hafızasını ne kadar iyi kullanıyorsa orada devlet mekanizması mükemmel çalışır, hata oranı azalır. Büyük ve güçlü devletlerde durum böyledir."