Вадим Ігорович Менжулін

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Vadim Menzhulin, Dr. habil. (philosophy), Professor, Head of Philosophy and Religious Studies Department, National University of "Kyiv-Mohyla Academy".