Wat is de samenloop voor hoop?

Wat is de SamenLoop voor Hoop?

In het kort

Samenloop voor Hoop is een evenement rond een 24-uurs wandelestafette in teamverband (met teams van zo’n twaalf tot twintig personen). Bedrijven, verenigingen en individuen sponsoren door hun inschrijving de onderzoekskas van KWF Kankerbestrijding. Een belangrijk ander element van de Samenloop is de ontmoeting en saamhorigheid tussen (voormalig) kankerpatiënten, directe betrokkenheid en mensen die actief een bijdrage willen leveren aan kankerbestrijding. De Samenloop voor Hoop schept een sfeer die verbroedert en verwarmt. Op 15 en 16 juni 2013 vond voor de eerste keer Samenloop voor Hoop in Norg plaats. Er waren veel mooie momenten, grote intimiteit, inspirerende levensvreugde en een keur aan optredens van artiesten. In 2017 gaan we voor het vervolg, en wel op 17 en 18 juni, weer op de Brinkhofweide.

Doelen

De Samenloop wil een ontmoetingsplaats voor (ex)patiënten en hun naasten zijn. Het thema kanker, voor veel mensen moeilijk bespreekbaar, wordt tijdens de Samenloop een toegankelijk gespreksonderwerp. Nabestaanden, patiënten, ex-patiënten en naasten ontmoeten elkaar hier in een laagdrempelige ambiance met een aangename focus: samen iets doen. Hierdoor ontstaat een grote mate van saamhorigheid en onderlinge verbondenheid.

Behalve direct betrokkenen nemen talloze bedrijven, verenigingen en individuen deel aan de Samenloop. Soms in de stimulerende omgeving van een team, soms gewoon als bezoeker of sponsor van de kaarsenceremonie. Ook voor hen is het ontmoeten en betrokken zijn een verrijkende ervaring.

Een van de doelen van de Samenloop voor Hoop is natuurlijk het inzamelen van geld ten behoeve van de onderzoek kas van KWF Kankerbestrijding. Alle Samenlopen in Nederland tezamen dragen op die manier significant bij aan de mogelijkheden voor onderzoek. Het zou mooi zijn als we in Norg weer een groot aantal teams op de been kunnen krijgen. De organisatie mikt op minimaal vijftig teams, maar de ambitie reikt verder. De teams kunnen bestaan uit vrienden en familie, sportverenigingen, medewerkers van bedrijven en alle mogelijke andere organisaties en verenigingen. Nadrukkelijk willen we ook de dorpen in de omliggende regio nog meer bij de SamenLoop betrekken.

Vrienden en bekenden van deelnemers en andere bezoekers doneren geld voor kaarsen – Kaarsen van Hoop. Die komen in witte papieren zakken langs de wandelroute te staan. ’s Avonds worden alle kaarsen in de zakken aangestoken wat een enorme sfeer geeft. Op het papier staan persoonlijke boodschappen van de kopers. “Dag pap, ik mis je”, “Ik ben zo blij dat jij er bent” “Carpe Diem”, een tekening van een hart onder de riem of een simpel “Kus”. De opbrengst van de donaties voor de Kaarsen van Hoop is ook voor KWF Kankerbestrijding.

Doelgroepen:

Eregasten

Iedereen die kanker heeft of heeft gehad is een eregast op de SamenLoop. We roepen hen op deel te nemen aan (een deel van) de loop. De saamhorigheid brengt verlichting en vaak zelfs vreugde.

Bedrijventeams

Teams zijn de brandstof voor de Samenloop. De teams brengen - met acties vooraf en tijdens het evenement - het geld bijeen dat naar het goede doel gaat. Maar de teams vormen ook de grootste groep wandelaars. Ieder van hen levert, 24-uur lang (in estafette) een persoonlijke bijdrage.

Verenigingen/scholen

Wat voor bedrijven geldt, is ook van toepassing voor verenigingen en scholen. Ze brengen de teams van wandelaars op de been, die zich individueel laten sponsoren of op een andere manier geld bijeen brengen.

Sponsors

Organisaties die een bijdrage leveren om de Samenloop mogelijk te maken. Dat kan financieel zijn, maar ook in natura of met een persoonlijke inspanning. Hoe meer sponsors, hoe meer opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. Veel sponsors leveren tevens een team.

24 uur

Op de eerste dag verzamelt zich iedereen op de locatie. Er worden tenten neergezet, marktkraampjes ingericht, gitaren komen te voorschijn en iedereen praat met iedereen. Meteen al blijkt: voor alles is Samenloop voor Hoop leuk. Bij de start van de 24-uurs loop is er natuurlijk een officieel moment, de eregasten – en hun naasten - nemen de eerste ronde voor hun rekening.

Er zijn tal van activiteiten. Het centrale gebied ontwikkelt zich tot een dynamisch en gezellig marktplein. In kraampjes brengen teams en sponsors hun waar aan de man. Op het podium brengen vrijwilligers/artiesten muziek, poëzie, dans of andere kunsten ten gehore. Voor de kinderen is er een heerlijke speelplek. Als de avond valt en de lichtjes gaan twinkelen, wordt overal gegeten als op een intieme camping. Hier heerst harmonie.

Bij het vallen van de nacht vindt een van de indrukwekkendste momenten van de Samenloop plaats: de kaarsenceremonie. In een feeërieke en ingetogen sfeer worden eerst in het centrale gebied gezamenlijk in een groot aantal kaarsenzakken het licht ontstoken. Er is een mooi moment van gepaste ingetogenheid. Daarna helpt iedereen de kaarsen langs de wandelroute aan te steken tot een lang lint van licht. Dat is alweer een vrolijke bedoening. De kaarsen blijven de hele nacht branden en verlichten het pad van de wandelaars.

Bij het krieken van de dag ontstaat een nieuw elan. De geur van koffie, jolige nachtbrakers, ochtendgymnastiek en nieuwe bezoekers. A brand new day.

De ochtend van Samenloop draagt met de vermoeidheid tegelijk een grote levensvreugde in zich. Aan het einde van de 24-uurs loop komt iedereen weer samen. De klus is geklaard. We hebben het samen gedaan.