un viatge per la història

prehistòria i edat antiga

El segon trimestre fem un viatge molt llarg, fugim a la prehistòria i anem avançant fins a l'edat antiga. Aquest projecte interdisciplinari està basat en l'aprenentatge en GRUPS D'EXPERTS.

El treball final és editar una pel·lícula.

SESSIÓ 1

A la primera sessió es va presentar el projecte, els seus objectius i la seva meta.

Cadascú va escollir una etapa: paleolític, neolític, edat dels metalls, grecs, romans i egipcis.

En aquesta mateixa sessió cada membre del grup va assumir un càrrec i unes responsabilitats, tenint en compte els seus punts forts i els seus punts febles.

SESSIÓ 2

A la segona sessió cada membre del grup-etapa va escollir quin aspecte volia investigar, descobrir i treballar:

Com vivien?

Descobriments/llegat

Jaciments importants

Art

Edificacions

Vestimenta

Política/Societat

Pobles/ciutats importants

VÍDEOS

Per començar a trepitjar cada etapa cadascú de nosaltres vam visualitzar un vídeo explicatiu. Després la informació que havíem recollit la vam compartir amb la resta de membres del grup.

SESSIONS POSTERIORS

Durant les següents sessions ens hem reunit per grups d'experts. Primer hem posat en comú tota la nostra experiència personal, el que ja s'havíem, i després ens hem arromangat i hem començat a cercar informació.


ÚLTIMES SESSIONS

A les dues últimes sessions els experts s'han reunit amb la resta de membres del grup-etapa i han traspassat la informació.


Ara només queda dissenyar les escenes i a GRAVAR!

ELS JOCS OLÍMPICS DE GRÈCIA A MARINADA

LES PEL·LÍCULES

paleolític

neolític

edat dels metalls

egipcis

grecs

romans