Український математичний вісник

"Український математичний вісник" публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, геометрії та топології.

Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 "Український математичний вісник" внесено до Переліку наукових фахових видань України.

"Український математичний вісник" виходить чотири рази на рік. Журнал включено до Каталогу газет та журналів України "Укрпошта", індекс 08165. Рекомендуємо оформляти передплату через поштові відділення або шляхом укладення прямих договорів з видавництвом журналу "Український математичний вісник" за адресою: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, вул. Добровольского, 1, 84100, Слов'янськ, Україна.

"Український математичний вісник" у базі даних Видання НАН України на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: Портал наукової періодики НБУВ України

Англомовна версія журналу "Український математичний вісник" публікується видавництвом Springer US в окремих номерах Journal of Mathematical Sciences, ISSN: 1072-3374 (Print), 1573-8795 (Online), Springer Link